„Školní rok 2016-2017 je rokem velkých změn“, říká Jaroslava Suková, radní MČ Praha 3 pro školství

Letošní září odstartuje významné změny ve školách. Jedná se například o tzv. inkluzi, čili o oficiální zapracování prvků do života školy s cílem společného vzdělávání dětí a žáků s dětmi a žáky …