Archiv rubriky: Příklady dobré praxe

Noc s Andersenem na ZŠ Jarov

Čtenářské kluby, které působí na ZŠ Jarov, se i v letošním roce zapojily do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Dvanáct malých čtenářek prožilo společné nocování v prostorách školní družiny. Připomněly si několik letošních literárních výročí a jakoDále

Graffiťáci na ZŠ Jarov

Výtvarný ateliér na ZŠ Jarov nabídl žákům v jarním období kroužek Graffiťáků. V úvodním workshopu byly děti uvedeny do tajů a historie graffiti (jak ve světovém měřítku, tak v lokálním), s důrazem na pochopení rozdílu mezi projevyDále

Na ZŠ Cimburkova snídáme zdravě (MAP priorita 7)

Společné snídaně před první vyučovací hodinou se ve IV.A staly již tradicí. Děti této třídy při hodinách pracovního vyučování pěstují řeřichu setou, pažitku, medvědí česnek a další druhy zeleniny. Ty pak s chutí konzumují při svýchDále

Tvořivá dílna s dětmi a rodiči na MŠ Jeseniova 204

Pro březnový úspěch dílniček dětí s rodiči jsme uspořádali v dubnu další dílny. Děti si mohly vybrat, zda budou chtít společně s rodiči vyrábět šperky nebo hračku ze dřeva. Holčičky si vyrobily náramky a náhrdelníky,Dále

3D tiskárna v ZŠ Cimburkova (MAP priorita 6)

Pořízením 3D tiskárny se škole otevřely další možnosti jak zkvalitnit výuku a zlepšit její názornost. Žáci již nejsou odkázáni pouze na obrázky v učebnicích, nebo na interaktivní tabuli, ale mohou si objekty výuky prohlédnout doslova veDále