Archiv rubriky: Příklady dobré praxe

MAP nezáhálí ani o prázdninách

Dne 27.7.2017 se sešli zástupci tří základních škol na semináři a panelové diskuzi věnované podpoře zapojení žáků do řízení škol a do samosprávných procesů ve školách.  Diskutovali jsme o možnostech reálného zapojení žáků do takovýchDále

Informatika za školou – Lego roboti

Žáci pátého ročníků Základní školy Pražačka se jako každoročně seznamovali se základy programování. Poznali čaroděje Baltíka, dokonce tři byli úspěšní a dostali se do národního kola programování Mladý programátor 2017. Pro zbytek třídy byla velkouDále

Využíváme interaktivní pomůcky – MŠ Jeseniova 204

Interaktivní tabuli využíváme v rámci ranních her, ale využíváme ji i při hlavní řízené činnosti. S interaktivní tabulí máme výborné zkušenosti. Pro děti je interaktivní tabule velmi zajímavá a jsou při práci s ní mnohem pozornější a aktivnější.Dále