Archiv rubriky: Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

ZŠ Lupáčova – Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Dne 24. 1. 2018 se v ZŠ Lupáčova konal již tradiční Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách měli zájemci možnost podívat se přímo do vyučovacích hodin. Odpoledne následovala beseda s vedením a prohlídka školy. BudoucímDále

Skládání vran v mateřské škole Libická

Zima je tady a na naší školní zahradě sedávají na stromech vrány.Děti je pozorují,naslouchají jim a rády by měly nějakou tu vránu, i když jen papírovou doma.Tak jsme si papírové vrány vytvářely.