Archiv rubriky: Aktuality, školení, aktivity MAP

Setkání nad společným vzděláváním – příklady dobré praxe

Setkání nad společným vzděláváním Konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze v 3 se sešla v druhém listopadovém týdnu v ZŠ a MŠ Chelčického. Účastníci ze školských zařízení si vyměnili zkušenosti ze společného vzdělávání, všeobecně známé jakoDále

Konference MAP – Priorita 1 – Inkluze

Základní škola, Praha 3, Chelčického pořádá IV. konferenci MAP – zaměřenou na prioritu číslo 1 – Inkluzi a společné vzdělávání. Pozvánka v příloze.   REGISTRACE

Supervizní školení – Mgr. K. Hrbková – Alkion

MAP MČ Praha 3 využívá také moderní metody koučinku a supervize. V měsíci září proběhlo první setkání supervizních setkání s paní Mgr. K. Hrkovou (www.alkion.cz) se skupinou ředitelek MŠ, které prokázalo, že v případě dobřeDále

GDPR – významná součást analýzy potřeb škol

Pro přehlednost zveřejňujeme infografiku GDPR  , kterou považujeme za velmi vypovídající. Odkaz, na kterém najdete zjednodušený postup analýzy osobních údajů http://gdpr.spir.cz/?p=2        

Výzva MŽP k ekologické výchově

Byla vyhlášena Výzva MŽP č.16/2017  na „Rekonstrukci a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (Přírodní zahrady)“,  pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovu u předškolních dětí a žáků základních škol sDále