Archiv rubriky: Inspirativní výuka

Sada příkladů dobré praxe – metodiky, ukázkové hodiny, výukové objekty

Informatika Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informatika za školou – tentokrát ministerská

Základní škola Pražačka se věnuje výuce informatiky již od čtvrtých tříd. Na druhém stupni je výuka doplněná různými exkurzemi a workshopy v rámci projektu Informatika za školou. Žáci mají možnost si ověřit, že výuka vychází z praxeDále

Rasismus a předsudky u mladé generace

Mnohá media zveřejnila anotace výzkumu rasismu a předsudků u mladé generace, který realizoval ÚSTR společně se Sociologickým ústavem Akademie věd.  Protože jde o velmi závažnou problematiku, která je také součástí Místního akčního plánu rozvoje vzděláváníDále

Andělský týden dobrých skutků v mateřince Perunce

  Poslední týden v listopadu jsme již počtvrté pořádali u nás v mateřince tradiční týden plný charitativních akcí a aktivit. Andělský je proto, že hlavní cíl našich příspěvků je nadace Dobrý anděl, která pomáhá vDále

Šíleně smutná informatika

Šíleně smutná informatika…

Na Základní škole Pražačka má předmět informatika zelenou. Žáci se s ní seznamují od čtvrté třídy až do devátého ročníku. Kromě běžné výuky mají možnost poznat použití počítačů v praxi. Tentokrát se žáci 8. a 9. ročníkůDále

Příklad dobré praxe – Semináře k sociální tématice

Filmově vzdělávací společnost Free Cinema ve spolupráci s Oddělením péče o rodinu a děti při ÚMČ Praha 12 Vás tímto zvou na sérii vzdělávacích seminářů pro sociální pracovníky, pedagogy, psychology, právníky, policisty a studenty sDále